ГРАФІК

прийому громадян керівництвом

                                прокуратури Київської області

 

Прокурор області

 

Киричук Максим Юрійович

 

Понеділок

з 10 до 12 год.

Перший заступник прокурора області

Грабець Ігор Несторович

Четвер з 10 до 12 год.

та з 15 до 17 год.

Заступник прокурора області

Мілевський Андрій Петрович

Вівторок з 10 до 12 год.

та з 15 до 17 год.

Заступник прокурора області

 Голинський Ярослав Олегович

п’ятниця з 10 до 13 год.

Заступник прокурора області

Єфремов Сергій Олексійович

Середа

з 10 до 12 год.

та з 15 до 17 год.


Прокурор області приймає громадян за попереднім записом ( але не в день прийому) за зверненнями, у задоволенні яких відмовлено його заступниками, або у разі оскарження їх дій чи рішень.
Заступники прокурора області приймають громадян у разі незгоди з діями чи рішеннями, прийнятими керівником самостійного структурного підрозділу прокуратури області, керівником місцевої прокуратури.
Прийом громадян проводиться, якщо керівництвом не прийнято рішення про припинення розгляду звернення з порушеного питання відповідно до ст. 8 Закону України «Про звернення громадян» і громадянину письмово не повідомлялося про суть прийнятого рішення за його зверненням.
Контактний телефон відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів:
тел. 200-19-56.

Організація прийому громадян
у прокуратурі Київської області

Прийом громадян у прокуратурі Київської області відбувається за адресою:
м. Київ, б-р Лесі Українки, 27/2.

Організація роботи зі зверненнями здійснюється відповідно до вимог Конституції України, Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування громадянам конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” від 07.02.08 р. № 109/2008, а також наказів Генерального прокурора України № 357 від 20.12.2017 та № 430 від 30.12.2015.
Прийом громадян працівниками відділу організації прийому громадян, розгляду звернень та запитів прокуратури Київської області проводиться щоденно з 10 до 13 та 14 до 17 години, у п‘ятницю та передсвяткові дні з 10 до 13 та з 14 до 15:45.
Прокурором Київської області особистий прийом громадян здійснюється з 10 до 12 години щопонеділка.
Заступниками прокурора області особистий прийом громадян здійснюється згідно з графіком, затвердженим прокурором області.
Керівники структурних підрозділів апарату прокуратури області приймають громадян щоденно у робочий час відповідно до наданих повноважень.
Звертаючись із письмовою заявою до органів прокуратури Київської області, необхідно дотримуватись вимог ст.5 Закону України “Про звернення громадян”. Зокрема, у зверненні обов’язково повинно бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника, суть порушеного питання, зауваження, пропозиції чи скарги, дата та підпис.
Звернення може бути усним чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.
20 лютого 2018 року набрав чинності наказ Генерального прокурора України від 20.12.2017 № 357 «Про затвердження Інструкції про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 січня 2018 року №65/31517.
З метою виконання положень статті 5 Закону України «Про звернення громадян» Інструкцією передбачено право громадян надсилати письмові звернення з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення).
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
Електронне звернення приймається на визначену електронну адресу або шляхом заповнення та надсилання електронної форми, яка розміщується на офіційних веб-сайтах Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур. Електронне звернення без електронного підпису надсилається у вигляді скан- або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.
Звернення громадян, оформлені без дотримання вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», повертаються заявнику із відповідними роз'ясненнями не пізніше як через 10 днів від дня їх надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про звернення громадян».
Відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян» письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство визнається анонімним і розгляду не підлягає.
Не підписане електронне звернення, а також звернення, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.
На виконання вимог Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» від 02.07.2015 №577-VIII, з метою забезпечення можливості подання громадянами письмових звернень з використанням мережі Інтернет, засобів електронного та телефонного зв’язку у прокуратурі Київської області визначено:
- адресу електронної пошти для роботи з електронними зверненнями громадян: zvern@kobl.gp.gov.ua;
- номер контактного телефону для отримання усних звернень: 200-19-56
Згідно з ч. 1 ст. 12 Закону України «Про прокуратуру», прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.
У разі отримання звернення, у якому порушуються питання, які не відносяться до компетенції прокуратури, звернення в 5-денний термін направляється за належністю до компетентних органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, про що письмово повідомляється заявнику.
Відповідно до статті 8 закону України про звернення громадян не розглядаються повторні звернення з одного і тогож питання, якщо перше вирішено по суті. Не проводиться прийом громадян, які отримали відповідь за підписом Генерального прокурора України чи прокурора області (виконувача обов‘язків) з повідомленням про припинення листування за їх скаргами.

З р а з о к
заяви (скарги)
Прокурору Київської області


Прізвище, ім’я, по батькові
заявника, поштова адреса,
телефон
Заява (скарга)

         Суть оскаржуваного питання _____________________________________
         Вимога (прохання) до прокурора __________________________________

 

 

Генеральний прокурор України

четверта п’ятниця місяця

Луценко Ю.В.
з 10 год. до 12 год.
 
 
Перший заступник
 
Генерального прокурора України
 
Сторожук Д.А.
 
 
 

Заступник Генерального прокурора України 
Столярчук Ю.В.

понеділок

з 10 год. до 13 год.

 
 
 
Заступник Генерального прокурора України
Єнін Є.В.
 
 
 

Заступник Генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої

 антикорупційної прокуратури
Холодницький Н.І.
(м. Київ, вул. Ісаакяна, 17)
 четвер

з 10 до 13 год.

 
 
 
 
Заступник Генерального прокурора України –
Головний військовий прокурор
Матіос А.В
 
п’ятниця

з 10 год. до 13 год

 

 

Прийом громадян у Генеральній прокуратурі України проводиться без попереднього запису щодня, крім вихідних.

 Адреса приймальні - м.Київ, вул. Різницька 13/15
 Телефон приймальні - 280-10-20
 

  


 

Г Р А Ф І К
прийому громадян керівництвом Генеральної прокуратури України
 

 

Генеральний прокурор України приймає громадян за попереднім записом у разі, якщо у задоволенні скарги відмовлено його заступником.
       Заступники Генерального прокурора України приймають громадян, якщо вони повторно звернулися на особистий прийом з питань незгоди з рішеннями, прийнятими керівниками самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України.

       Відповідно до ст.8 Закону України "Про звернення громадян" не розглядаються повторні звернення з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.
        Не проводиться прийом громадян, які отримали відповідь за підписом Генерального прокурора України (виконувача обов'язків) з повідомленням про припинення провадження за їх скаргами.