Фомічов С. А.
Хандошко О. О.
Харкава О. М.
Хахлюк В. В.
Хахлюк Н. М.
Хвостенко Н. П.
Хижняк С. М.
Хіміч І. І.
Холод К. І.
Холоденко А. С.
Хранівська Є. С.
Храпа Ю. О.
Худякова М. Ю.
Цибульський В. П.
Цисаренко О. О.
Цьвок Р. В.
Цьок І. І.
Чамата Ю. О.
Чемерис О. М.
Чередніченко С. Ю.
Черкашин І. В.
Черниш Я. О.
Чешихіна О. В.
Чичиркіна С. П.
Члевик Р. О.
Чугаєв В. Ю.
Шабанов Є. С.
Шаль В. В.
Шаповалов А. П.
Шахрай Ю. І.
Шевченко Д. С.
Шевченко В. О.
Шевченко Н. М.
Шевченко О. О.
Шейко Ю. О.
Шерстобоєва З. М.
Шидловський П. В.
Шиленко М. В.
Шиленко Я. А.
Шиманська Т. О.
Шинкарук О. М.
Шишов О. А.
Шкурупій І. В.
Шлапацький О. В.
Шмаль В. В.
Шматко Н. А.
Шполянський Р. О.
Штогун М. С.
Шубчик С. С.
Шукайло О. І.