Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування

 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби» від 23.02.2021 № 1285-ІХ

********************************************************************************************

Порядок проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами)

********************************************************************************************

Інструкція кандидата по роботі в системі оцінювання знань

********************************************************************************************

Методичні рекомендації щодо окремих питань визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», та підготовки умов проведення конкурсу №4-21 від 15.01.2021

********************************************************************************************

Методичні рекомендації щодо окремих питань визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» №31-21 від 24.02.2021

********************************************************************************************

Приклади документів для участі в конкурсі:

1 Бланк заяви про допуск
2 Резюме
3 Бланк заяви про проведення перевірки, передбач. ЗУ Про очищення влади
4 Бланк заяви про забезпечення розумного пристосування

14.04.2021

Відкритий конкурс на посади державного службовця в Бориспільскій окружній прокуратурі

                                                  Додаток 1
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Бориспільської окружної прокуратури Київської області
від «07» квітня 2021 року № 20
 
УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста з питань захисту державних таємниць Бориспільської окружної прокуратури Київської області
Загальні умови
Посадові обов’язки
 
    здійснює керівництво діяльністю режимно-секретного органу;
 
    щорічно розробляє та здійснює заходи по режиму секретності, в яких передбачає щоквартальні та річні звірки наявності секретних документів Бориспільської окружної прокуратури;
 
    контролює виконання вимог інструкцій, положень, правил та вказівок по забезпеченню режиму секретності всіма виконавцями секретних робіт та документів;
 
    один раз на три місяці перевіряє порядок користування таємними документами на робочих місцях Бориспільської окружної прокуратури;
 
    ознайомлює працівників, які допущені до секретної інформації з нормативними актами режиму секретності;
 
    проводить інструктажі та здійснює попереджувально-профілактичні заходи щодо осіб, допущених до роботи з матеріальними носіями секретної інформації;
 
    організовує та формує номенклатуру посад працівників, що підлягають оформленню на допуск до державної таємниці та оформленню документів на допуск працівників до цієї інформації;
 
    організовує та забезпечує роботу підрозділу за надзвичайних ситуацій (пожежі, повені, тощо), евакуацію матеріальних носіїв секретної інформації;
 
    розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення режиму секретності в умовах особливого періоду або правового режиму надзвичайного чи воєнного стану в РСО Бориспільської окружної прокуратури;
 
    надає пропозиції щодо розробки щорічної номенклатури справ секретних документів РСО Бориспільської окружної прокуратури;
 
    постійно проводить роботу з архівними матеріалами: експертиза документів, їх відбір і підготовку для передачі у відомчий архів або знищення документів, які втратили практичне значення;
 
    оформляє, переоформляє документи на допуск та доступ працівників до відомостей, що становлять державну таємницю;
 
    приймає та реєструє секретну кореспонденцію, що надходить до РСО Бориспільської окружної прокуратури;
 
    веде облік секретних документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації (робочих зошитів, справ, тощо);
 
    приймає, оформляє, адресує та відправляє вихідну секретну кореспонденцію;
 
    виготовляє документи з грифом «Цілком таємно», «Таємно»;
 
    здійснює постійний контроль та координацію режимно-секретної діяльності в Бориспільській окружній прокуратурі та в Яготинському, Переяслав-Хмельницькому відділах Бориспільської окружної прокуратури;
 
    проводить з оперативними працівниками прокуратури, які мають допуск до роботи з секретним документами, інструктажі у зв’язку з виїздом до іншої країни у службове відрядження, з метою туристичної поїздки або у приватних справах;
 
    здійснює облік документів, що були опрацьовані працівниками Бориспільської окружної прокуратури, її відділів та оформляє довідки для надбавки до посадових окладів у зв’язку із роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці;
 
    виконує обов’язки з організації роботи в системі АРМ-РСО-ГПУ;
 
    виконує в установленому порядку роботу, пов’язану з веденням секретного діловодства.
Умови оплати праці
  посадовий оклад 5300 грн., надбавка за вислугу років на державній службі, надбавка за ранг державного службовця, премія (у разі встановлення)
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
 безстроково
Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання
 
   Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі з призначення на вакантну   посаду, подає таку інформацію через Єдиний портал вакансій державної служби:
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 246 (зі змінами);
2) резюме за формою згідно з додатком 2-1 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 р. № 246 в якому обов’язково зазначається така інформація:
- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
       - реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;
- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;
- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах.
 
3)  заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
 Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
 Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 16 квітня 2021 року.
Додаткові (необов’язкові) документи
 Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби
Дата і час початку проведення тестування кандидатів.
Місце або спосіб проведення тестування.
Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)
 
 20 квітня 2021 року о 10 год. 00 хв.
 
 
 Бориспільська окружна прокуратура Київської області,
 Київська область, м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 21 (проведення тестування за  фізичної присутності кандидатів)
 
 Бориспільська окружна прокуратура Київської області,
 Київська область, м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 21 (проведення тестування за  фізичної присутності кандидатів)
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
 
Шиленко Яна Анатоліївна
 тел. (045 95) 6 15 87
  
Кваліфікаційні вимоги
1.
Освіта
вища, ступеня не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2.
Досвід роботи
 стаж роботи у сфері охорони державної таємниці не менше 1 року
3.
Володіння державною мовою
 вільне володіння державною мовою
4.
Володіння іноземною мовою
 
 не обов’язково
Вимоги до компетентності
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Відповідальність
 - усвідомлення важливості якісного виконання своїх   посадових     обов'язків з дотриманням строків та встановлених процедур;
 - усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і     прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;
 - здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і   виконувати;
2.
Досягнення результатів
 -   здатність до чіткого бачення результату діяльності;
 -   вміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;
 -   вміння запобігати та ефективно долати перешкоди;
3.
Робота з
великими масивами інформації
-  здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
-  вміння систематизувати великий масив інформації;
-  здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки;
4.
Комунікація та взаємодія
 -   здатність ефективно взаємодіяти - дослухатись, сприймати та викладати думку;
 -   вміння публічно виступати перед аудиторією;
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
1.
Знання законодавства
 Знання:
Конституції України;
Закону України “Про державну службу”;
Закону України “Про запобігання корупції”
та іншого законодавства
 
2.
Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)
 
 Знання:
Закону України «Про прокуратуру»,
 Закону України “Про державну службу”;
 Закону України “Про запобігання корупції”,
 Закону України “Про звернення громадян”,
 Кримінального процесуального кодексу України,
 Кримінального кодексу України
 
 

кількість переглядів: 980