Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах органів прокуратури України

>
Про затвердження Переліку відомо... | від 09.12.2020 № 578 (Текст для друку)
Друкувати   Допомога   Шрифт: +збільшити−зменшити або Ctrl + mouse wheel
 
https://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif
 
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
НАКАЗ
09.12.2020 № 578
Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах органів прокуратури України
(Зі змінами, внесеними наказом Генерального прокурора від 25.11.2021 № 380)
Відповідно до вимог статей 69 Закону України "Про доступ до публічної інформації", статей 2021 Закону України "Про інформацію", Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, в органах прокуратури України, затвердженої наказом Генеральної прокуратури України від 13 грудня 2017 року № 349, з метою забезпечення дотримання єдиного порядку обліку, зберігання і використання документів, які містять службову інформацію, керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:
2. Документам, що містять службову інформацію, присвоювати гриф "Для службового користування".
3. Першим заступникам та заступникам Генерального прокурора, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівникам обласних, місцевих (окружних), спеціалізованих на правах обласних, військових (спеціалізованих) на правах місцевих (окружних) прокуратур, керівникам самостійних структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур забезпечити ведення діловодства, додержання режиму доступу до вказаної інформації та документів відповідно до вимог законодавства і цього Переліку відомостей.
4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Генеральної прокуратури України від 15.11.2017 № 325 "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах органів прокуратури України".
Генеральний  прокурор
                                                                                                                                                      
   І.Венедіктова

 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального прокурора
9 грудня 2020 року № 578
ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах органів прокуратури України
До службової інформації належать:
1. Відомості, що містяться в наказах та інших управлінських актах, а також доповідних записках, рапортах, довідках, інформаційних листах, аналізах, узагальненнях, документах прокурорського реагування, методичних документах, відомчій кореспонденції та інших документах, для створення яких використовується службова інформація та/або інформація, пов''язана з кримінальними провадженнями.
2. Відомості, які містяться в актах приймання-передачі справ, документів та майна прокуратур, у межах, визначених законодавством.
3. Відомості, здобуті під час здійснення нагляду за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність, що не віднесені до секретної інформації.
4. Відомості, які містять оперативні дані правоохоронних органів про кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення осіб.
5. Відомості, які містяться в спеціальних повідомленнях про кримінальні правопорушення та надзвичайні події.
6. Відомості щодо загроз безпеці життєдіяльності військових формувань, стану військових об'єктів, протидії замахам на підрив боєздатності військових формувань.
7. Відомості стосовно засобів охорони, режимних вимог, а також із питань додержання законів під час здійснення нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю органів та установ виконання покарань і попереднього ув'язнення.
8. Відомості, одержані під час здійснення представницької діяльності, розголошення яких може завдати істотної шкоди інтересам держави.
9. Відомості, отримані під час здійснення представницької діяльності, щодо законності при плануванні, формуванні, розміщенні та виконанні державного оборонного замовлення, а також стосовно накопичення, зберігання, використання та поповнення запасів державного резерву.
10. Відомості, у яких розкриваються форми та методи здійснення прокурорської діяльності, тактика слідчих дій.
11. Відомості, що містяться в матеріалах службових розслідувань.
12. Відомості (за сукупністю), які зберігаються на матеріальних носіях інформаційної бази даних Єдиного реєстру досудових розслідувань.
13. Відомості з питань мобілізаційної роботи в органах прокуратури України, у тому числі організації та стану мобілізаційної підготовки.
14. Відомості щодо даних про пункти управління Офісу Генерального прокурора, обласних та спеціалізованих на правах обласних прокуратур (за окремими показниками).
15. Відомості щодо оперативного чергування та оповіщення органів прокуратури, цивільного захисту та організації заходів переведення органів прокуратури на функціонування в умовах особливого періоду.
16. Відомості (за сукупністю) про військовозобов'язаних співробітників, заброньованих за органами прокуратури, і працівників, які призвані на військову службу за мобілізацією та виконують завдання у сфері оборони держави.
17. Відомості щодо працівників органів прокуратури України, які отримали статус учасника бойових дій в ході антитерористичної операції / операції об'єднаних сил, в тому числі наявні в матеріалах, пов'язаних із прийняттям рішень про надання такого статусу.
18. Відомості, які містяться в листах та інших матеріалах із питань оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах прокуратури України.
19. Відомості щодо номенклатури посад працівників органів прокуратури України, зайняття яких потребує допуску та доступу до державної таємниці.
20. Відомості, одержані внаслідок листування з органами Служби безпеки України щодо надання допуску працівникам прокуратури до державної таємниці.
21. Відомості щодо номенклатури секретних справ органів прокуратури України.
22. Відомості, що містяться у звітах про стан забезпечення охорони державної таємниці.
23. Відомості, наявні в довідках та листах із питань охорони державної таємниці, які не містять таємної інформації.
24. Відомості (за сукупністю) про стан забезпечення охорони державної таємниці, які не становлять таємної інформації.
 
(Нумерацію пунктів змінено відповідно до наказу Генерального прокурора від 25.11.2021 № 380)
Постійно діюча комісія з питань роботи із службовою інформацією
 
{Текст взято з сайту Офісу Генерального прокурора http://www.gp.gov.ua}

кількість переглядів: 322