Бланк заяви для участі в конкурсі
Коротка інструкція з проходження тестування
Зразок заяви про очищення влади
Бланк особової картки
Порядок проведення конкурсу
Перелік тестових питань